Home 참여마당 자유게시판              

 
관리자  |  16-10-17  |  27,855
2016 역사의 길 걷기 체험 신청받습니다.
2016 역사의 길 걷기
-공주 우금치, 보은 동학농민혁명공원
                                                       
1.일시: 2016.11.5(토)  - 11.6(일) 1박 2일
2.장소: 공주 우금치, 보은 동학농민혁명공원
3.모집인원 : 선착순 45명 (일반. 청소년. 어린이 등 시민 누구나 가능)
  ◎  참가비 : 일반 40,000원, 청소년 30,000원, 초등20,000원, 미취학아동 무료
  ◎  접수처 : (56156) 전라북도 정읍시 벚꽃로 171
    ☞ 전화  063-533-9182, 538-1894 
    ☞ 이메일 donghak1894@hanmail.net/
        홈페이지 http://www.donghak.or.kr

4.일정안내
  11.5(토)    14:00-16:00          사무실앞 출발
                  16:00-17:30          공주 우금치(길걷기)
                              (안내-이원하 우금치동학농민혁명기념사업회 사무국장)
                  17:30-18:30          무녕왕릉, 공주박물관
                  18:30-20:00          보은이동
                  20:00-21:00          식사 및 자유시간
                  21:00-22:00          특강(유태길해설사)
                  23:00-                취침

  11.6(일)    07:00                  기상 및 아침식사
                  09:00-10:00          보은 동학농민혁명공원
                  10:00-12:00          보은장내리, 보은취회 (길걷기)
                                (안내-박달한, 보은동학농민혁명기념사업회 사무국장)
                  12:00-13:00          점심식사
                  13:00-15:00          법주사, 선씨종가
                  15:00-17:00          정읍도착. 해산
 
      * 당일 날씨, 교통상황 및 이동시간등에 따라 기행일정 조정될 수 있습니다.

이전글 2017 제19기 전봉준역사캠프 참가신청받습니다. 
다음글 사발통문 다시보기